Skoči na glavno vsebino

Znotraj projekta izvajamo usposabljanje za strokovne delavce s področja digitalnih, trajnostnih in finančnih kompetenc v obliki učečih se skupnosti. Projekt je zasnovan na podlagi 17 UNESCOVIH RAZVOJNIH CILJEV, znotraj pristopa 2 pa sledi naslednjim ciljem:
Razvoj in delovanje učeče se skupnosti VIZ.
Praktično preizkušanje in uvajanje novo pridobljenih kompetenc.
Razvijanje novih ter uporaba in nadgradnja preverjenih modelov.
Dvigovanje avtonomije VIZ pri izbiri in izvedbi programov usposabljanj svojih zaposlenih.
Poglobljeno pridobivanje novih kompetenc oz. pridobivanje specifičnih digitalnih in RIN kompetenc.
Zapolnitev kompetenčne vrzeli (skupinskega usposabljanja / personaliziran pristop).

Koordinator projekta: Martina Vidonja

Dostopnost