Skoči na glavno vsebino

Vrtec Beltinci se je na pot mednarodnega sodelovanja podal na pobudo Občine Beltinci. Prijavili smo se na razpis Erasmus+ s projektom Vrtec pod krošnjami, razvoj in implementacija kurikuluma gozdne pedagogike za vrtce. Skupaj s partnerskim vrtcem Vrabac iz Kragujevca smo izvedli vse načrtovane projektne dejavnosti, ki so bile namenjene otrokom iz vrtca in njihovim družinam, prav tako pa tudi tistim otrokom, ki vrtca ne obiskujejo in otrokom iz socialno šibkejših okolij. Dosegli smo izjemne rezultate, presegli načrtovana pričakovanja, kar je CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) prepoznal kot najboljši projekt na področju splošnega šolskega izobraževanja in ga nagradil z nagrado Jabolko kakovosti 2023.

Podelitev nagrad je potekala 6. decembra v Ljubljani, nagrade sta podelila minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in direktorica CMEPIUS-a dr. Alenka Flander.

Ta nagrada pomeni veliko priznanje za naš trud in prepoznavno kakovost našega dela. To je zasluga celotnega kolektiva, na katerega sem ravnateljica ponosna in svojim sodelavcem hvaležna za odlično opravljanje svojega poslanstva.

Ob tej priložnosti izrekam zahvalo naši ustanoviteljici Občini Beltinci, posebej županu Marku Viragu, ki nas je spodbudil k prijavi na mednarodne projekte, ki nam je ves čas izvajanja projektnih aktivnosti nudil podporo in ki nas je nenazadnje počastil s svojo prisotnostjo ob prevzemu nagrade.

Istočasno je to za nas spodbuda za nadaljevanje naše kakovostne prakse tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Pripravljen imamo nabor idej za prijavo na naslednje razpise.

Martina Vidonja

Dostopnost