Skoči na glavno vsebino

imagesCACEODDNVPIS OTROK V VRTEC BELTINCI

V vrtec Beltinci sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v osnovno šolo. V mesecu marcu imamo redni vpis otrok novincev, v primeru prostih mest pa vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Če je vlog za sprejem več kot prostih mest v vrtcu, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

INFORMACIJE ZA STARŠE

Informacije o prostih mestih in čakalni dobi v slovenskih vrtcih se nahajajo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na naslovu:

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Vse podrobnejše informacije v zvezi z vpisom v naš vrtec, tudi informacije o morebitnih prostih mestih med letom, lahko dobite  v pisarni svetovalne delavke v centralni enoti Vrtca Beltinci (Jugovo 33, VHOD 1) ali na telefonski številki (02) 542 20 91 Urška Raščan, svetovalna delavka ali po elektronski pošti urska@v-beltinci.ms.edus.si. Prosta mesta sproti ažuriramo tudi na spletni strani, pod rubriko PROSTA MESTA.

REDNI VPIS OTROK NOVINCEV

Za šolsko leto 2015/16 bo vpis potekal od ponedeljka 16. marca 2015 do srede 18. marca 2015.

 

· v ponedeljek 23. marca 2015 – od 8.00 do 15.00

·  v torek 24. marca 2015 – od 8.00 do 15.00

·  v sredo 25. marca 2015 – od 13.00 do 18.00

VSE STARŠE, KI NE BOSTE USPELI PRITI NA REDNI VPIS OBVEŠČAMO, DA VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC LAHKO NAKNADNO ODDATE v pisarni svetovalne delavke na Upravi Vrtca Beltinci, Jugovo 33 (V PONEDELJEK, TOREK IN SREDO OD 7.00 – 15.00).

Vlogo za vpis lahko že pred vpisom dobite na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo, ki si jo natisnete in na vpis prinesete že izpolnjeno vlogo. Lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu.

Vloga za vpis

Izpolnite lahko tudi Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo najdete na spodnji povezavi. Izpolnjeno pogodbo lahko prinesete v dveh izvodih s seboj, s čimer prihranimo nekaj časa ob samem vpisu, ki ga lahko posvetimo pogovoru in vašim vprašanjem.

Pogodba

Vse podrobnejše informacije in priloge k vlogi boste prejeli na pogovoru s svetovalno delavko ob vpisu..

EVIDENČNI VPIS OTROK NOVINCEV

Večino otrok novincev sprejemamo s 1. septembrom, saj se takrat na novo oblikujejo oddelki. Vsi vpisani otroci novinci, ki bodo prišli v vrtec med šolskim letom (torej, po 1. septembru), bodo vpisani evidenčno, kar pomeni, da bodo imeli možnost vključiti se v vrtec na želeni datum in v želeno enoto v primeru prostih mest (če se ta niso zapolnila z rednim vpisom).

V nasprotnem primeru je sprejem med letom možen le v primeru sprostitve mest v posameznem oddelku. Vloge za evidenčni vpis dobite pri svetovalni delavki na Upravi vrtca Beltinci ali na spodnji povezavi.

Vpisnica

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Starši imate možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca, ki ga oddate pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Novo enotno vlogo lahko natisnete in izpolnite na spodnji povezavi, ali pa kupite tiskani obrazec v knjigarni.

 
VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 

Starši, ki ste znižano plačilo vrtca že uveljavljali  v preteklem obdobju, pa na Centru za socialno delo, vložite samo enostavnejšo vlogo za ponovno uveljavljanje pravice za znižano plačilo vrtca, ki jo najdete na spodnji povezavi.

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Z izpisnico, ki jo morajo starši oddati v pisni obliki, se otroka izpiše. Upoštevati je potrebno 15-dnevni rok. Ob ponovnem vpisu, otrok nima prednosti pred ostalimi.

Izpisnico si lahko natisnete s klikom na spodnjo povezavo in jo izpolnjeno prinesete v pisarno svetovalne delavke, lahko pa jo dobite in izpolnite  ob izpisu.

IZPISNICA

 

UVAJANJE V VRTEC

Uvajanje redno vpisanih otrok novincev v vrtec bo potekalo prvi teden v mesecu septembru. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli ob vpisu, o vsebini uvajanja pa na prvem sestanku za starše otrok novincev (mesec avgust 2015).

SPOZNAVANJE VRTCA

Vabimo vas, da nas med vpisom z otrokom obiščete na naših »USTVARJALNIH IGRARIJAH«, ki jih vsako leto pred ali med vpisom prirejamo v smislu »dnevov odprtih vrat« za starše in ne-vključene otroke. Tako boste  spoznali naše enote, strokovne delavce in življenje v vrtcu ter se odločili tako, da bo za vašega otroka najbolje.

Igrarije bodo potekale v vseh enotah Vrtca Beltinci. Podrobnejši program bomo oglaševali na lokalni televiziji in na naši spletni strani.

 

OBVEŠČANJE O VPISU

O rednem vpisu in razporeditvi otrok v oddelke za šolsko leto 2015/16 boste s strani vrtca pisno po pošti obveščeni predvidoma v mesecu juliju 2015, ko boste prejeli tudi vabilo za prvi roditeljski sestanek staršev otrok novincev.

 

Urška RAŠČAN

univ. dipl. pedagoginja

svetovalna delavka

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost